Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

BAUER Funderingstechniek B.V. beoogt haar projecten op maatschappelijk verantwoorde wijze te realiseren. Overwegingen op het gebied van milieu & sociale vraagstukken spelen een belangrijke rol binnen onze organisatie. Bovendien is het een absolute voorwaarde om in de toekomst te kunnen blijven voortbestaan en projecten succesvol te volbrengen. Hierbij staan de volgende thema’s centraal: People, Planet & Profit.

 

People
Bij BAUER Funderingstechniek B.V. dragen wij zorg voor een goede en veilige werkplek voor onze werknemers. Hierbij staan goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden centraal. Daarnaast zijn wij qua veiligheid SCC** gecertificeerd, voldoen onze ontwerpen en producten aan de daarvoor geldende normen en nemen wij actief deel aan commissies voor CUR-aanbevelingen.
BAUER Funderingstechniek B.V. investeert ook in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt d.m.v. social return programma’s. Tevens streven wij naar een continue verbetering van het civieltechnisch onderwijs, door het beschikbaar stellen van stage- en afstudeerplaatsen.

 

Planet
De beperking van de CO2-emissie in onze bedrijfsvoering is voor BAUER Funderingstechniek B.V. een belangrijk thema. Wij voeren actief beleid om deze emissie te verminderen. Om onze CO2-emissie inzichtelijk te maken, publiceren wij periodiek een rapportage met daarin de CO2-emissie. Klik hier voor onze Carbon Footprint 2013.
Daarnaast dragen wij ook zorg voor het milieu door het toepassen van duurzame constructietechnieken. De Mixed-in-Place soilmixtechniek is hier een goed voorbeeld van, waarbij de bodem als duurzame grondstof wordt gebruikt.

 

Profit
Voor BAUER Funderingstechniek B.V. wordt winst niet enkel in geld uitgedrukt, maar ook in verbetering van kennis, kwaliteit, reputatie en integriteit. BAUER Funderingstechniek B.V. implementeert een beleid met als doel integer te handelen. Hieronder verstaan we duidelijkheid over verantwoordelijkheden en bewustzijn van morele aspecten omtrent de bedrijfsactiviteiten.