Impressum/disclaimer

BAUER Funderingstechniek B.V.
Rendementsweg 29
3641 SK Mijdrecht
Telefoon: +31 297 23 11 50
Telefax: +31 297 23 11 55
Email: info@bauernl.nl
Internet: www.bauernl.nl
 

 

vertegenwoordigd door de directie:Eelco van der Velde


Registerrechtbank: Kamer van Koophandel Utrecht
Registernummer: 34202843
omzetbelasting-identificatienummer: NL8129.05.787.B01
 

Ontwikkeling en programmering:

BAUER Aktiengesellschaft / BAUER Spezialtiefbau GmbH
afdeling IT Webdesign
BAUER-Straße 1
D-86529 Schrobenhausen, Germany
E-mail: webmaster@bauer.de
 

Terbeschikkingstelling van gegevens en informatie/aansprakelijkheidsuitsluiting

BAUER Funderingstechniek B.V. zet zich ervoor in dat de informatie en gegevens op deze website juist zijn. Een waarborg of aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie en gegevens is in elk geval uitgesloten.

BAUER Funderingstechniek B.V. behoudt zich het recht voor om de ter beschikking gestelde informatie of gegevens, zonder aankondiging, te wijzigen of aan te vullen.

Voor zover onze website toekomstgerichte verklaringen bevat, zijn die gebaseerd op overtuigingen en inschattingen van BAUER Funderingstechniek B.V. en derhalve onderhevig aan risico's en onzekerheden. Een aansprakelijkheid voor dergelijke uitspraken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Links en verwijzingen (disclaimer)

Van de eigen inhouden van BAUER Funderingstechniek B.V. zijn verwijzingen ("links") geplaatst naar de websites van andere aanbieders, waardoor gewoon de toegang wordt ontsloten naar inhouden van derden. Voor deze inhouden van derden is BAUER Funderingstechniek B.V. niet verantwoordelijk.

 

Copyright

Tenzij anders vermeld, zijn inhoud en structuur van de websites van BAUER Funderingstechniek B.V. auteursrechtelijk beschermd. Dat geldt in het bijzonder voor teksten, afbeeldingen, grafieken, geluids-, video- of animatiebestanden met inbegrip van hun rangschikking op de webpagina's. Het kopiëren of gebruiken van de pagina's of hun inhoud (of delen ervan) is niet toegestaan zonder voorafgaande afzonderlijke toestemming van de desbetreffende rechthebber. Hetzelfde geldt voor het gebruik van merken of logo's, die binnen het internetaanbod worden vermeld of weergegeven.

 

Geschillenbeslechting

Er bestaat geen verplichting of bereidheid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een geschillenbeslechtingsinstantie.

Platform van de EU-commissie voor geschillenbeslechting online: www.ec.europa.eu/consumers/odr