Dichtwand, Ruimte voor de Rivier Covo


Voorst

Project:

Ruimte voor de Rivier – Cortenoever Voorsterklei te Voorst

 

Opdrachtgever:

De Vries & van de Wiel / F.L. Liebregts B.V.

 

Uitvoering:

september -  november 2014

 

Omvang:

12.000 m2 Mixed-In-Place dichtwand met wanddikte van 0,37 m, een diepte van maximaal 11,5 m.

 

Omschrijving:

Voor een dijkverlegging langs de Lek binnen het Waterschap Vallei en Veluwe, het aanbrengen van een permanente kwelscherm, welke is uitgevoerd als Mixed-In-Place soilmix dichtwand ter voorkoming van piping. Het kwelscherm werd onder het toekomstige aan te leggen dijklichaam aangebracht.