Soilmix Dichtwand, Gemaal van Sasse


Grave

Project:

Renovatie gemaal van Sasse  - Grave

 

Opdrachtgever:

Van Boekel Zeeland B.V.

 

Uitvoering:

mei -  juni 2013

 

Omvang:

2.050 m2 Mixed-In-Place, MIP, soilmix dichtwand met deels damwand aangebracht in een wanddikte van 0,55 m, een diepte van maximaal 18,5 m.

17 stuks gewi ankerpalen Ø 40 mm met een lengte 15,0 m

 

Omschrijving:

Het aanbrengen van een permanente Mixed-In-Place soilmix dichtwand voor het creëren van een kwelscherm onder en aan weerzijden van het gemaal  te Grave. In de wanden van zijn bovenin als wel over de gehele hoogte damwanden aanvullend  in de MIP wand aangebracht.

Ter plaatse van de uitlaatdorpel zijn 17 stuks GEWI-palen aangebracht.