N57 Aquaduct


Middelburg

Project:
N57 Aquaduct Middelburg

Opdrachtgever:
Strukton Civiel Projecten

Uitvoering:
juni 2008 – mei 2009

Omvang:
790 groutankers met strengen
Ø 15,7 mm en een lengte van 36 tot 50,5 m

Omschrijving:
Het aanbrengen, beproeven en afspannen van een permanente strengankers voor de damwanden en combiwanden van de bouwput voor de toeritten van het aquaduct N57 te Middelburg.