Privacyverklaring

Hierna informeren wij over de inzameling van persoonsgegevens bij gebruik van onze website.

Contactgegevens Verantwoordelijke / Functionaris voor gegevensbescherming

Verantwoordelijke volgens art. 4 lid. 7 EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is :

BAUER Funderingstechniek B.V.
Rendementsweg 15
3641 SK Mijdrecht
e-mail: info@bauernl.nl

Onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u bereiken via bag-datenschutz@bauer.de of via ons postadres met de toevoeging „Functionaris voor gegevensbescherming“.

 

Registratie van algemene informatie

 

Bij een louter informatief gebruik van de website, dus als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie doorstuurt, verzamelen wij enkel de persoonsgegevens die uw browser doorstuurt naar onze server. Geregistreerd worden onder meer: inhoud van de opvraging (concrete pagina), datum en tijdstip van de opvraging, hoeveelheid gegevens, internetbrowser en versie van de internetbrowser, besturingssysteem, domeinnaam van uw internetprovider, de zogenaamde referrer-URL (de pagina vanaf waar u op onze website bent beland), toegangsstatus en IP-adres.

Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG. Zonder deze gegevens zou het technisch gedeeltelijk niet mogelijk zijn om de inhoud van de website te leveren en weer te geven. In zoverre is de registratie van de gegevens dwingend nodig. Bovendien gebruiken wij de anonieme informatie voor statistische doeleinden. Ze helpen ons om ons aanbod en de techniek te optimaliseren. Wij behouden ons bovendien het recht voor om de logbestanden achteraf te controleren, bij vermoeden van een illegaal gebruik van ons aanbod.

 

Cookies

 

Wij gebruiken op onze website zogenaamde cookies om herhaald gebruik van ons aanbod door dezelfde gebruiker/eigenaar van een internetaansluiting te kunnen herkennen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer plaatst en opslaat. Ze dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. Het gaat daarbij meestal om tijdelijke cookies, die automatisch terug verwijderd worden als u de browser sluit. Daarbij horen in het bijzonder sessie-cookies. Die bewaren een zogenaamd sessie-ID, waarmee verschillende opvragingen van uw browser kunnen worden toegewezen aan dezelfde sessie. Zo kan uw computer worden herkend, wanneer u onze website opnieuw raadpleegt. De sessie-cookies worden verwijderd, wanneer u uitlogt of de browser sluit. Gedeeltelijk leveren deze cookies echter informatie om u automatisch te herkennen. Deze herkenning gebeurt op basis van het IP-adres dat in de cookies wordt opgeslagen. De informatie die zo wordt verkregen, dient om u te kunnen identificeren bij volgende bezoeken en om u een gemakkelijkere toegang te verlenen tot onze site.

Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG. U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijv. de aanvaarding van cookies van derden of van alle cookies afwijzen. Wij wijzen erop dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

 

Gebruik van internetanalysesystemen

 

Onze websites maken gebruik van de gegevens verzamelende internetanalysedienst Matomo voor de statistische verwerking van bezoekerstoegangen.Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG. Om het gebruiksgedrag van websitebezoekers te analyseren, maakt Matomo gebruik van cookies. De gebruiksinformatie die wordt gegenereerd door het cookie (inclusief uw geanonimiseerd IP-adres), wordt voor evaluatie doorgestuurd naar onze server en daar opgeslagen voor evaluatie achteraf en optimalisering van onze website. Nog voordat uw IP-adres wordt doorgegeven aan onze server, wordt het anoniem gemaakt zodat u als gebruiker anoniem blijft voor ons. De informatie hoe onze websitebezoekers onze website gebruiken, wordt uiteraard niet doorgegeven aan derden, tenzij wij daar uitzonderlijk wettelijk toe verplicht zijn.

Als u het er niet mee eens bent dat deze gegevens van uw bezoek worden opgeslagen en verwerkt, kunt u het gebruik van cookies verhinderen door uw browser overeenkomstig in te stellen. Het kan echter zijn dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken omdat uw browser dan alle cookies blokkeert en niet alleen het cookie dat voor analyse wordt opgeslagen op uw computer. Anderzijds kunt u here.met een muisklik op elk ogenblik verzet aantekenen tegen de opslag en het gebruik. In dat geval wordt in uw browser een zog. opt-out-cookie opgeslagen, met als gevolg dat Matomo geen sessiegegevens verzamelt. Als u de cookies verwijdert op uw computer (bijv. gebruik van de privé- resp. incognito-modus van uw browser), heeft dat wel tot gevolg dat ook het opt-out-cookie wordt verwijderd en desg. opnieuw geactiveerd moet worden door u opdat er geen analyse-cookie wordt opgeslagen op uw computer.
 

Newsletter / Job Alert

 

Meldt u zich aan voor een van onze Newsletters, dan slaan wij de door u ingevoerde gegevens op voor de verzending van de Newsletter en om u te informeren over de omstandigheden die relevant zijn voor deze dienst of de registratie. Rechtsgrond is art. 6 lid. 1 S. 1 lit. a AVG. Volgens art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG worden bovendien klik- en openingscijfers geëvalueerd. De persoonsgegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van onze verwerker in opdracht en ze worden niet doorgegeven aan derden door ons. Voor de ontvangst van de Newsletter is uw geldig e-mailadres vereist. De opgave van andere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig, en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Daarnaast worden het IP-adres waarmee u zich aanmeldt voor de Newsletter, en de datum en het tijdstip waarop u de Newsletter bestelt, opgeslagen. Deze gegevens dienen als bewijs in geval van misbruik, indien een vreemd e-mailadres wordt aangemeld voor de Newsletter. Uw toestemming voor verzending van de Newsletter kunt u op elk ogenblik herroepen om u uit te schrijven van de Newsletter. De herroeping kunt u kenbaar maken door te klikken op de link die ter beschikking wordt gesteld in elke Newsletter-e-mail, of door een bericht te versturen naar onze bovenvermelde functionaris voor gegevensbescherming. Voor de aanmelding voor onze Newsletter NewsClick en ook onze Carrière-Newsletter werken wij met een zog. double-opt-in. Dat betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail sturen via het opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen om te bevestigen dat u de Newsletter wenst te ontvangen. Wanneer u uw aanmelding niet binnen twee weken bevestigt, worden uw gegevens automatisch verwijderd.

 

Contactformulier

 

Wanneer u contact met ons opneemt via een online formulier of via e-mail, dan bewaren wij uw gegevens om uw vraag te kunnen beantwoorden en mogelijke uitsluitingsvragen te kunnen stellen. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG, voor zover het contact niet gerechtvaardigd is voor de uitvoering van een contract volgens Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. b AVG. Voor zover dit nodig is om uw vraag te beantwoorden, geven wij uw vraag ook door aan de relevante dienst in onze ondernemingsgroep. De gegevens die ontstaan in dit verband, verwijderen wij wanneer hun opslag niet langer vereist is, of wij beperken hun verwerking, indien hun bewaring wettelijk verplicht is.

Registratie op onze website

 

Registreert u zich op onze website om gebruik te kunnen maken van gepersonaliseerde prestaties, dan worden de persoonsgegevens uit het invoervenster van het registratieformulier verzameld. Daarbij horen naam, adres en ook e-mailadres als contact- en communicatiegegevens. De aanmelding geeft toegang tot diensten en informatie die enkel voor geregistreerde gebruikers beschikbaar zijn. Met uw registratie op onze website zullen wij bovendien uw IP-adres en de datum en het tijdstip van de uw registratie opslagen. Dat is nuttig ingeval een derde uw gegevens misbruikt en zich op onze website registreert met deze gegevens zonder uw medeweten, als beveiliging van onze kant. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. b AVG. Als de verplichte gegevens niet worden ingevuld, kunt u de registratie niet voltooien.

Gebruik van Social-Media-plug-ins

 

Wij gebruiken momenteel de volgende Social-Media-plug-ins: YouTube, Facebook, Xing, LinkedIn, RSS-Feed. Wij maken daarbij gebruik van de zog. twee-klikoplossing. Dat betekent dat, als u onze website bezoekt, er in principe geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. U herkent de aanbieder van de plug-in via de markering op de kader rond zijn beginletter of logo. Wij geven u de mogelijkheid om via de button rechtstreeks te communiceren met de aanbieder van de plug-in. Enkel als u op het gemarkeerde veld klikt en het op die manier activeert, ontvangt de aanbieder van de plug-in de informatie dat u de overeenkomstige website van ons online-aanbod hebt opgevraagd. Bovendien worden de persoonsgegevens doorgegeven, die uw browser doorstuurt naar onze server. In geval van Facebook en Xing wordt volgens aanwijzingen van de desbetreffende aanbieders in Duitsland het IP-adres onmiddellijk na verzameling anoniem gemaakt. Door de plug-in te activeren worden dus persoonsgegevens van u doorgegeven aan de desbetreffende aanbieder van de plug-in en daar bewaard (bij Amerikaanse aanbieders in de VS). Aangezien de aanbieder van de plug-in vooral via cookies gegevens inzamelt, raden wij u aan om alle cookies te verwijderen voordat u klikt op de grijze kader rond de veiligheidsinstellingen van uw browser.

Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen, noch zijn de volledige omvang van de gegevensinzameling, de doeleinden van de verwerking, de opslagtermijnen ons bekend. Ook de verwijdering van de verzamelde gegevens gebeurt volgens de regelingen van de aanbieder van de plug-in. De aanbieder van de plug-in bewaart de gegevens die over u worden verzameld, als gebruiksprofiel en gebruikt dit voor reclame, marktonderzoek en/of de vormgeving van zijn website in functie van de behoefte. Een dergelijke evaluatie gebeurt in het bijzonder (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om gerichte reclame te tonen en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. De overdracht van gegevens gebeurt los van het feit of u een account hebt bij de aanbieder van de plug-in en of u daar bent ingelogd. U hebt het recht om verzet aan te tekenen tegen de vorming van dit gebruikersprofiel. Om dat recht uit te oefenen moet u zich wenden tot de desbetreffende aanbieder van de plug-in. Via de plug-in maken wij interactie mogelijk met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen voorstellen voor u als gebruiker. Rechtsgrond voor het gebruik van de plug-ins is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG.

Meer informatie over doel en omvang van de gegevensinzameling en hun verwerking door de aanbieders van de plug-ins, vindt u in de privacyverklaringen van deze aanbieders, die u kunt raadplegen op hun websites. Daar vindt u ook meer informatie over uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

Integratie van YouTube-video's

 

Wij hebben YouTube-video's geïntegreerd in ons online aanbod, opgeslagen op http://www.youtube.com en rechtstreeks afspeelbaar vanaf onze website. Deze zijn allemaal opgenomen in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker worden doorgestuurd naar YouTube, wanneer u de video's niet afspeelt. Pas wanneer u de video's afspeelt, worden de onderstaande gegevens doorgestuurd. Op deze gegevensoverdracht hebben wij geen invloed.

Door het bezoek aan de website ontvangt YouTube de informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze website hebt opgevraagd. Bovendien worden de persoonsgegevens die uw browser doorstuurt naar onze server, doorgegeven aan YouTube. Dat gebeurt los van het feit of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt, waarmee u bent ingelogd, dan wel of er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw account. Wenst u geen toewijzing met uw profiel bij YouTube, dan moet u uitloggen voordat de button geactiveerd wordt. YouTube bewaart uw gegevens als gebruiksprofiel en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of de vormgeving van zijn website in functie van de behoefte. Een dergelijke evaluatie gebeurt in het bijzonder (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om gerichte reclame te leveren en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om verzet aan te tekenen tegen de vorming van dit gebruikersprofiel. Om dat recht uit te oefenen moet u zich wenden tot YouTube.

Meer informatie over doel en omvang van de gegevensinzameling en hun verwerking door YouTube vindt u in zijn privacyverklaring. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Integratie van Google Maps

 

Op deze website gebruiken wij het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen wij u interactieve kaarten rechtstreeks op de website tonen en geven we u de mogelijkheid om de kaartfunctie comfortabel te gebruiken. Door het bezoek aan de website ontvangt Google de informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze website hebt opgevraagd. Bovendien worden de persoonsgegevens die uw browser doorstuurt naar onze server, doorgegeven aan Google. Dat gebeurt los van het feit of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt, waarmee u bent ingelogd, dan wel of er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw account. Wenst u geen toewijzing met uw profiel bij Google, dan moet u uitloggen voordat de button geactiveerd wordt. Google bewaart uw gegevens als gebruiksprofiel en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of de vormgeving van zijn website in functie van de behoefte. Een dergelijke evaluatie gebeurt in het bijzonder (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om gerichte reclame te leveren en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om verzet aan te tekenen tegen de vorming van dit gebruikersprofiel. Om dat recht uit te oefenen moet u zich wenden tot Google.

Meer informatie over doel en omvang van de gegevensinzameling en hun verwerking door de aanbieder van de plug-in, vindt u in de privacyverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Gegevensveiligheid

 

Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongewenste toegangen. Naast de beveiliging van de werkomgeving maken wij bijvoorbeeld op sommige vlakken (reclame online, klantenaccount, contactformulier) gebruik van een versleutelingsprocedure. De informatie die u ons geeft, wordt dan in versleutelde vorm doorgegeven via het SSL-protocol (Secure Socket Layer) om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen. U herkent dit doordat in de statuslijst van uw browser het slotsymbool vergrendeld is en de adresbalk begint met „https“.

Rights of persons affected by the processing of personal information

U geniet de rechten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming evenals de nationale gegevensbeschermingswet, in het bijzonder het recht op informatie (art. 15 AVG), het recht op correctie (art. 16 AVG), het recht op verwijdering (art. 17 AVG), het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG), het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking (art. 21 AVG) en het recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG). Gelieve u hiervoor te wenden tot de bovenvermelde functionaris voor gegevensbescherming.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens op uw toestemming berust, hebt u het recht om de toestemming op elk ogenblik te herroepen, zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking die tot en met de herroeping is gebeurd op basis van uw toestemming, aantast.

Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de belangenafweging, kunt u verzet aantekenen tegen de verwerking Dat is het geval wanneer de verwerking in het bijzonder niet voor de uitvoering van een contract met u vereist is, wat door ons telkens bij de voormelde beschrijving van de functies wordt weergegeven. Bij uitoefening van een dergelijk verzet vragen wij om de redenen uiteen te zetten, waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals door ons uitgevoerd. In geval van gemotiveerd verzet controleren wij de stand van zaken en zullen wij ofwel de gegevensverwerking staken resp. aanpassen ofwel u onze dwingende legitieme redenen aantonen, op grond waarvan wij de verwerking voortzetten.

U hebt bovendien de mogelijkheid om u met een klacht te wenden tot de bovenvermelde functionaris voor gegevensbescherming of tot een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

Wijzigingen van de privacyverklaring

 

De verantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen, en zal eventuele wijzigingen op deze plaats bekendmaken.